Zeg niet congres, zeg congrestival

Noteer alvast 19 en 20 september 2019 in uw agenda. Dan vindt het tweejaarlijks Notarieel Congres in Antwerpen plaats. Vergeet alles wat u meent te weten over een notarieel congres, want met een vernieuwend format en een out-of-the-box-thema wordt deze editie absoluut anders dan anders.

Congres voor notarissen én medewerkers
Wie notaris en congresvoorzitter Dick Van Laere een beetje kent, wéét dat dit congres anders wordt dan de voorgaande. Het is dan ook geen congres, wél een congrestival: de combinatie van een congres en een festival. “Openheid is een belangrijk thema van dit congres”, zegt notaris Van Laere. “Daar waar het congres tot nu toe vooral bezocht werd door notarissen, kandidaat-notarissen en notarieel juristen, willen we nu het volledige notariaat erbij betrekken. Dit congres is van en vóór het volledige Belgische notariaat. Het tweedaags kennisvergarend congres en galabal worden uiteraard niet vergeten. Maar om de openheid en samenhorigheid te benadrukken, sluiten we vrijdagavond het congres af met een groots festival waarop ook alle 8.000 notarismedewerkers zijn uitgenodigd. Reden genoeg dus voor de notaris om met zijn voltallige team naar Antwerpen te komen.”
Ook de locatie versterkt de festivalsfeer. In plaats van de schitterend vernieuwde maar toch klassieke Koningin Elisabethzaal koos de organisatie voor de hippe evenementenhal
Waagnatie vlak aan de Schelde. Er zullen verschillende podia zijn. De ‘mainstage’, een 360°-podium met grote videoschermen, biedt plaats voor duizend mensen. Daarnaast een vijftal kokers met plaats voor tweehonderd mensen en tot slot een aantal kleinere tentjes letterlijk aan de oever van de Schelde voor workshops in beperkte groep.

Out-of-the-box-thema
Niet alleen het format is vernieuwend, ook inhoudelijk staan er enkele verrassingen op het programma. Naast een stevig juridisch luik, is er ook ruimte voor een iets meer
verrassend thema. Het aanbod activiteiten wordt bewust beperkt gehouden zodat iedereen die twee dagen komt, de kans krijgt om alles mee te pikken. “Tijdens dit congres zetten we de persoon van de notaris centraal. De notaris als mens zeg maar. Uit vooronderzoek blijkt dat de openheid van de notaris om over zichzelf na te denken vrij klein is. Op sectorniveau is de wens tot behoud zeer groot. Die behoudsgezindheid leeft ook bij veel notarissen op persoonlijk niveau. Velen werken al jaren op dezelfde manier zonder dat ooit nog in vraag te stellen. Maar als alles rondom ons verandert, wordt het dan niet tijd om zelf ook te evolueren? Dat is de vraag die we onszelf moeten durven stellen.” Nog uit onderzoek blijkt dat het notariaat, in vergelijking met andere juridische beroepen, het best scoort qua klantentevredenheid. “Soms lijkt het alsof de notarissen dat niet beseffen. We leveren een product van zeer hoge kwaliteit waarover onze cliënten bijzonder tevreden zijn. Daar mogen we best trots op zijn. Het doel van dit congres is om notarissen en medewerkers opnieuw enthousiast te maken over hun job zodat ze er meer energie en plezier uit halen. Kan dat? Zeker wel. Aan de hand van informatie, tools en follow- upmogelijkheden die we zullen aanreiken kan de notaris nieuwe denkpatronen aanleren waardoor hij of zij zijn of haar job op een andere manier beleeft.”

Empirisch onderzoek
Vooraleer de notaris daarmee van start kan gaan, is het nuttig dat hij of zij inzicht krijgt in zijn of haar eigen werkmotivaties. Dat kan met de iWAM-test, die een inventaris
maakt van Werk Attitude en Motivaties. Iedereen binnen het notariaat, notarissen en medewerkers, kan deze test met 40 vragen gratis online invullen. Het resultaat toont welke metaprogramma’s er draaien in die persoon. Metaprogramma’s zijn mentale gewoonten die iemand gebruikt om op onbewust niveau informatie te filteren. De manier waarop we dat doen beïnvloedt onze kijk op de wereld. Het bepaalt wat ons motiveert en hoe we ons (on)bewust gedragen. Die programma’s bepalen hoe we ons leven leiden op persoonlijk en professioneel vlak. Wanneer we deze metaprogramma’s herkennen bij onszelf en anderen, begrijpen we waarom zij en ook wij de dingen doen zoals we ze doen. En dat draagt bij tot een grotere flexibiliteit in de omgang met anderen en een betere communicatie.

IWAM-test
“De iWAM-test is voor iedereen gratis beschikbaar op het eNotariaat. Om de populatie van het notariaat in kaart brengen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen – notarissen en medewerkers – uit de verschillende provincies hem invullen. De bevraging over de werkstijlen, motivaties en attitudes, geven empirisch onderbouwde resultaten over hoe de populatie van het notariaat in elkaar zit. De resultaten op groepsniveau van dit onderzoek zullen op het congres voorgesteld worden. Aangezien het op groepsniveau is, kan bekeken worden hoe het notariaat scoort in vergelijking met advocaten, deurwaarders, rechters, Franse notarissen enzovoort. Vanuit die resultaten zijn de experts ter zake in staat om diverse technieken en workshops aan te bieden die de beleving van vrijheid en vreugde in ons beroep aanwakkeren”, zegt Van Laere. “Iedere notaris of medewerker heeft er dus baat bij om de test in te vullen. De test geeft onmiddellijk de resultaten weer aan diegene die de vragen beantwoordt. Alles gebeurt uiteraard volledig anoniem. Op het congres worden dan de resultaten van de populatie bekendgemaakt, wat diegene die de test gedaan heeft in staat stelt zich te gaan vergelijken met de notariële populatie. Die vergelijking kan veelzeggend zijn over aspecten van de notariële job die moeilijker of gemakkelijker bij die persoon passen. Wie onmiddellijk met zijn resultaat aan de slag wil, kan deelnemen aan diverse workshops rond neurologische patronen, bewustwording, energie of groepsdynamica.”
Notaris Van Laere verduidelijkt het graag met een persoonlijk voorbeeld. “De iWAM-test onderzoekt een dertigtal sets van patronen. Een daarvan is de mate waarin een persoon
behoudsgezind is. Sommige mensen houden ervan dat alles hetzelfde blijft. Anderen houden van evolutie en revolutie. Zij hebben verandering nodig om geprikkeld te blijven. Uit mijn test blijkt dat ik tot die laatste categorie behoor. Dat patroon botst nu wel met het notariaat, een beroep waar er veel kracht zit in het streven naar behoud. Voor mij was dat een persoonlijke worsteling. Door het inzicht die de test me gaf ben, ben ik vier vijfde gaan werken en doe ik op mijn vrije dag dingen zoals een congres organiseren. En niet alleen dat, die vrijdag is de dag voor persoonlijke groei, die zich vertaalt in een grotere productiviteit de dagen op kantoor. Mezelf in kaart brengen heeft me geholpen om de notariële werklust hoog te houden.”

Juridisch programma 
Ook vanuit regelgevend standpunt worden thema’s aangesneden en voorstellen tot vernieuwing gebracht. Dit in drie domeinen.

1. De notaris en de maatschappij
Tijdens deze discussies beantwoorden we vragen als: In welke mate heeft de deontologie een impact op het privéleven van de notaris. Hoe de balans bewaren tussen privé en het ambt. Mag een notaris bijvoorbeeld een Facebookaccount hebben en hoe mag hij/zij dat gebruiken?

2. De notaris en technologie 
We discussiëren over de invloed van de blockchaintechnologie, over artificiële intelligentie en de impact ervan op de juridische wereld en het notariaat in het bijzonder, over de voor- en nadelen van de digitale akte en hoe het in de praktijk werkt.

3. De notariële evolutie in Europa.
We zullen het hebben over de liberalisering van het beroep: welke akten moeten
nog authentiek zijn? Over territoriale bevoegdheid: tot waar is een binnenlandse notaris bevoegd? Over erelonen: waar gaan de barema’s naartoe gezien de maatschappelijke
evolutie?

“Onze positie in de maatschappij, lokaal, nationaal, Europees of zelfs mondiaal, kan het best versterkt worden vanuit het voeden en trainen van het bewustzijn van de notaris als persoon, als mens. Flexibel leren zijn te midden van een scala van menselijke variatie en te midden van snel en intens wijzigende omstandigheden is de sleutel tot een bruisend en harmonieus notariaat!”, besluit notaris Van Laere.

DOE OOK MEE
Wilt u ook inzicht krijgen in hoe u in elkaar zit en wat u drijft? Wat de groepsdynamiek is binnen uw kantoor? Vul dan de iWAM test hier in.
U ontvangt onmiddellijk de individuele resultaten waarmee u op het congres verder aan de slag kunt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s