De contouren van het Europees notariaat voor 2020

2014 is door de verkiezingen een bijzonder jaar op Europees vlak. 2014 zal ons een nieuw samengesteld Europees parlement brengen, alsook een nieuwe college van commissarissen. Vanuit praktisch oogpunt bekeken gaat het om een overgangsjaar waarin, hoewel bepaalde gesprekspartners zullen veranderen, de dossiers  door de diensten van de verschillende  instellingen verder behandeld zullen worden.

NotariesOfEurope_JonasVerhulst-156 NotariesOfEurope_JonasVerhulst-143 NotariesOfEurope_JonasVerhulst-213 NotariesOfEurope_JonasVerhulst-209 NotariesOfEurope_JonasVerhulst-260 NotariesOfEurope_JonasVerhulst-137 NotariesOfEurope_JonasVerhulst-191 NotariesOfEurope_JonasVerhulst-171

Dit neemt niet weg dat het Europees notariaat belangrijke uitdagingen te wachten staat. Enerzijds is er de druk die de aanhangers van het liberalisme opvoeren. Anderzijds werkt de CNUE hand in hand samen met de Europese instellingen als technisch adviseur van de wetgever voor zaken die het dagelijkse leven van de burger aanbelangen. Het verrichte werk voor de verordening inzake internationale nalatenschappen of voor de verordening inzake huwelijksvermogensstelsels die momenteel in de goedkeuringsfase zit zijn hiervan perfecte voorbeelden.

Ondanks de invoering van de interne markt, worden de rechten van de burgers nog te vaak aan de grens opgehouden. Daarom hebben de Notarissen van de Europese Unie een programma uitgewerkt, genaamd ‘Plan 2020’, waarin een langetermijnvisie centraal staat. De voorzitter van de CNUE, André Michielsens, heeft een belangrijk doel vooropgesteld. “Ik wens het beroep duurzaam in de Europese Unie te verankeren omwille van zijn expertise en de praktische instrumenten die het aan de notarissen en de burgers ter beschikking stelt.” En verder: “Om die reden wens ik, onder mijn voorzitterschap van de CNUE, dat dit ‘Plan 2020’ de Europese notariaten toelaat de contouren van het beroep voor de toekomst te schetsen.”

Het bindmiddel van het plan is het gemeenschappelijk instrument van het notariaat: de authentieke akte. Wat kunnen we samen doen om dit juridisch instrument en zijn waarde binnen het Europees Notariaat meer te promoten? De reflectie diende concreet te zijn en te beantwoorden aan de noden van de beroepsbeoefenaars, alsook aan de noden van de burger. Dit Plan werd tijdens de Algemene plenaire vergadering van de CNUE in Antwerpen op 5 en 6 juni laatstleden goedgekeurd. Een sterk gebaar van de instellingen die 40.000 Europese notarissen en hun 160.000 medewerkers vertegenwoordigen.

Het plan bestaat uit 5 engagementen: ten aanzien van de burgers, de ondernemingen, de notarissen, justitie en de nationale administraties. In totaal herneemt het plan 18 markante onderwerpen waaronder één specifiek onderwerp dat de lezers van Notarius ondertussen kennen: EUFides. Deze beveiligde notariële cloud bevordert namelijk de samenwerking tussen de Europese notarissen bij de behandeling van grensoverschrijdende dossiers, bijvoorbeeld voor de aankoop van een onroerend goed in het buitenland. Dankzij EUFides kan de koper van een onroerend goed contact opnemen met zijn gebruikelijke notaris, die de verkoop samen met een notaris in de lidstaat waar het goed gelegen is, in alle rechtszekerheid zal regelen.

De authentieke akte vormt de rode draad van het plan. Behalve het vrij verkeer ervan binnen de Europese Unie, is ook de promotie van de authentieke akte in Europa een van de stokpaardjes van het Plan 2020. Bijgevolg beschouwen de notarissen van de Europese Unie, doeltreffende actoren van preventieve justitie, dit aspect als een noodzaak.

Een van de te volgen pistes zou zijn om aan de nieuwe Europese rechtsinstrumenten de authentieke vorm te geven. Door haar typische eigenschappen komt de authentieke akte tegemoet aan de behoefte aan rechtszekerheid van de Europese burgers.
De ontwikkeling van het Europees recht ligt aan de basis van nieuwe instrumenten, zoals de Europese erfrechtverklaring. De notarissen van Ede uropese Unie engageren zich om in overleg te werken met de Europese instellingen opdat de burger in deze nieuwe Europese instrumenten de troeven vindt die uit authenticiteit voortvloeien. Een aanpak die, meer dan ooit dankzij de authentieke akte, justitie doeltreffender beoogt te maken.

Foto’s: Jonas Verhulst – Tekst: Charles Six

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s